‘The Dnipro flotilla’ exhibition was opened on 27 June 2016. It was initiated by Serhiy Hafarov who has been interested in the history of Dnipro and Pinsk flotillas, and collected artifacts connected to them for a very long time. The Dnipro Flotilla was established on the basis of Dnipro separate vessel unit because at that time Dnipro was a strategic artery leading directly to the USSR border. Service at the Dnipro flotilla was considered an invaluable experience for hundreds of Red Navy men who later used it in the war against nazi Germany. After Red Army seized Pinsk (Polish city) in October 1939, it became the main military base of the Dnipro flotilla. Pinsk flotilla vessels that were sank by Polish marines leaving Polissya were taken up, reconditioned and rearmed on Kyiv plants, later reinforcing the Dnipro flotilla.
Armoured boats of the flotilla took part in 1939-1940 Winter War (Soviet-Finnish war). After transferring of the USSR borders to the west, on 17 June 1940 the Dnipro flotilla was disbanded and separated into two new Pinsk and Dunay flotillas.
Unique displays presented in our exhibition were collected by the members of Kyiv  ‘Association of the Navy intelligence veterans’ NGO (president – Olexandr Marmashov), relatives of Red Navy men, Ukrainian and Russian drivers (V. Horlynskyi, O. Yolkin), members of ‘Sadko’ – Mykolaiv underwater explorers club (president – O. Torubara).
Thanks to these people our guests can today see the beautiful china which was produced specially for the navy men, unique photographs and documents, things taken up from the sunk ‘Kolkhoznik’ minelayer and ‘Udarnik’ monitor.

6.ekspo_08

–          Третій поверх

Вашій увазі пропонується тимчасова виставка «Україна у Другій світовій війні», присвячена 70-й річниці перемоги над нацизмом. Виставка є спільним проектом з Національним військово – історичним музеєм міста Київ. Багато експонатів надані музею спеціально на виставку приватними колекціонерами.

У перших вітринах експонується обмундирування різних родів військ зразка 1943 року. А саме – піхоти, НКВД, танкових. Так само можна побачити зброю, особисті речі, нагороди та документи часів Другої світової війни. В порівнянні можна побачити обмундирування та зброю, особисті речі солдат та офіцерів Вермахту.

 Звертаємо вашу увагу на дуже рідкісні зразки зброї. Це, перший в світі ручний кулемет Мадсона, виробництва Данії, а також дуже рідкісний французький пістолет – кулемет МАС – 38 (Le pistolet mitrailleur).

Після окупації Франції він в обмеженій кількості використовувався в деяких частинах Вермахту під індексом МР – 722.  Також варто звернути увагу на копію німецької мапи Києва 1942 року і велику колекцію солдатських і офіцерських баклажок різних країн.

У наступних вітринах виставлені моделі техніки країн учасниць Другої світової війни. (В основному радянські і німецькі). Зверніть увагу на моделі танків лауреата міжнародних конкурсів Сергія Лавриненко. Це авторська робота. Від розробки викрійки до виготовлення моделі – все робить сам Сергій – причому моделі зроблені з картону.

Далі в вітрині виставлені експонати, пов’язані в Вермахтом і Ваффен СС. Зверніть увагу на рідкісні види зброї: універсальний, наймасовіший німецький кулемет MG-42 на верстаті і МР-44, штурмову гвинтівку, творіння відомого німецького конструктора Хуго Шмайсера.

На манекені можна побачити рідкісний експонат – сталевий нагрудник – 42. З 1942 року під час боїв під Сталінградом його стали видавати саперам, артилеристам і штурмовим загонам. Однак СН-42 був малоефективним, незручним і не рятував від прямого влучення кулі, тому використовувався вкрай мало.

У заключних великих вітринах знову виставлені обмундирування різних родів військ Червоної Армії зразка 1943 року: авіації, медицини, піхоти, а також особисті речі, документи, фотографії та зброя часів Другої світової війни.

Звертають на себе увагу оригінальні інсталяції – «Німецькі кулеметники Другої світової війни» та «Кулеметник за ДА – 2». До речі радянський кулемет ДА-2 (Дегтярьова авіаційний спарений) – дуже рідкісний експонат, який Ви навряд чи побачите в інших військових музеях України.

На колодах в центрі залу виставлені шоломи 17 країн, учасниць Другої світової війни, різного часу і різних родів військ. Також тимчасово тут знаходиться виставка оригінальних інсталяцій «Відлуння війни». Все те, що більше двадцяти років збирали на місцях боїв Вишгородського району пошуковці, автор Олександр Тарасюк оформив в тематичні вітрини з історії Другої світової війни.

Звертає на себе увагу невелика інсталяція «Бойовий шлях солдата». На трофейної баклажці хтось із радянських солдатів – українців Другої світової війни видряпав свій бойовий шлях з дому в Керчі через звільнення міст як Радянського Союзу, так і західної Європи до Берліну і повернення назад до Керчі.

Цікавість викликають мініатюри Олександра Пивовара. Все своє свідоме недовге життя Олександр Вольтович робив ліпні мініатюри військових різних часів. Але найбільше його приваблювала історія Другої світової війни. Ми представляємо невелику колекцію таких мініатюр. Всі солдатики зроблені вручну без застосування фарби. На кожну з таких мініатюр автор витрачав не менш десяти днів.

Союзниками нацистської Німеччини у Другій світовій війні були Італія, Румунія (так звані країни Осі) і Японія. У вітринах на стінах експонуються речі солдат цих країн, а також Робоче – Селянської Червоної армії (СРСР) і Вермахту (Німеччина).

На манекені – обмундирування солдата Першої окремої Чехо – Словацької бригади полковника Людвіга Свободи. Ця бригада вперше пішла в бій в 1943 році при визволенні Києва і дійшла з РККА до Берліна.

Багато експонатів викопані пошуковими загонами Вишгородщини на місцях боїв 1943 року. На жаль, вся земля навколо нас не тільки в смертоносному залозі, але і в людських останках. Кілька разів на рік братські могили Вишгородського району поповнюються новими перепохованнями радянських солдатів і офіцерів часів Другої світової війни. Є братська могила і на території музею. У ній поховано 26 бійців Червоної армії, і тільки одного з них впізнали – лейтенанта Нікульшина, що загинув в 1941 році.

‘Ukraine in WWII’ exhibition (located on the third floor) is dedicated to the 70th anniversary of the Victory over nazism. It is a project created in collaboration with National military history museum of Kyiv. The display features many exhibits from private collections.img_3205
In the first showcases our visitors can see the uniform of different service branches (1943 sample), namely infantry, tank forces, NKVD. Weapons, private belongings, rewards and documents of WWII period are also featured. You can compare the weapons, uniform, private things of Wermacht soldiers and officers.
We recommend our guests to pay attention to very rare samples of weapon – the very first machine rifle – Madsen machine gun produced in Denmark and the MAS-38 – French submachine gun (Le pistolet mitrailleur). After the occupation of France it was used in some units of the Wehrmacht under the index of the MP-722.
The copy of a German-made map of Kyiv and a large collection of international soldiers’ and officers’ flasks is also worth attention.3-poverh-uniforma-ss-kulemet-madsen
The next showcases feature samples of vehicles produced and used in WWII participant countries (mainly Soviet and German). The prominent place is given to tank models made by Serhiy Lavrynenko – the laureate of many international competitions. It is a handmade work where everything from the pattern to details is created solely by the author. These models are made of cardboard paper.img_3194
The next showcase displays the exhibits connected to the Wehrmacht and the Waffen-SS. Rare arms are also presented: the MG-42 – general purpose German machine gun on the weapon mount and the StG-44 – selective fire rifle constructed by Hugo Schmeisser.
On the mannequin you can see a rare exhibit – a steel bib-42 (SN-42). It was given to sappers, artillerists and stormtroopers since 1942 during the Stalingrad battles. However, SN-42 proved to be not really effective, uncomfortable and didn’t protect from the direct hit of the bullet which is why it was not widely used.img_3191
Final large showcases feature the uniforms of different Red Army branches (1943 sample): aviation, medical, infantry, as well as private things, documents, photographs and weapon of the WWII times.
There are some other original installations – ‘German machine-gunners of WWII’ and ‘The machine-gunner near the DA-2 (Degtyaryov aviational twin machine-gun)’ – it is a very rare exhibit you will probably not see in other military museums of Ukraine.
The exhibition of the helmets of 17 countries which participated in WWII is displayed in the centre of the hall. The exhibition of original installations called ‘The echo of the war’ is temporarily placed here too. Oleksandr Tarasyuk, its author, organized all the findings collected by Vyshgorod activists within over 20 years into thematic showcases on the history of WWII.3-poverh-sholomy-1
We advise to pay attention to a small installation called ‘The soldier’s battle route’: it presents the route of the Soviet soldier from his home in Kerch to Europe and back scratched on a trophy flask.
The miniatures by Oleksandr Pyvovar also catch attention. All his short life the author was modelling the miniatures of the warriors, and the history of WWII interested him the most. We display a small collection of such miniatures. All the soldiers are hand-made without using any paint. Each of the miniatures took around 10 days to be finished.мініатюри Олександра Пивовара
The showcases on the walls present things belonging to soldiers of the Nazi Germany allies, the Wehrmacht (Germany) and the Workers’ and Peasants’ Red Army (the USSR).img_3213

Many of the exhibits were found by Vyshgorod district scavengers in places where the battles occurred in 1943. Unfortunately, the land around us covers not only the deadly iron but also human remains. Several times a year the reburials to common graves located in Vyshgorod district are conducted. There is a common grave on the museum’s territory as well. 26 warriors of the Red Army are buried there but only 1 was identified – lieutenant Nikulshin, who died in 1941.

‘Your sons, Ukraine!’ exhibition was opened on 6 May, 2015 and is a common project of the National museum-reserve ‘Battle for Kyiv in 1943’, ‘‘Union ‘People’s Memory’ NGO and ‘With open heart to the future’ charity foundation. Having experienced immense human losses and destructions, Ukraine made a decent contribution to the victory over the nazism. It became the most important theatre of operations: the battles on our territory lasted since the first day of Nazi Germany invasion of the Soviet Union until 28 October, 1944. Ukrainians fought on part of the Soviet army, in partisan units and in the underground, worked on military production in the rear area. Around 4 million of Ukrainian civilians became the victims of the occupational regime.
Almost 50% of the Red Army soldiers fighting for Ukraine’s liberation were Ukrainians. In general, more than 7 million of them were at war on part of the Soviet Union. Every one in two died. There were many our fellow-citizens among general officers as well. 2072 Ukrainians were rewarded with the rank of Hero of the Soviet Union, 32 of them – twice. Furthermore, I. Kozhedub, a fighter pilot, was granted this high rank three times. 500.000 of Ukrainians were struggling for independent Ukraine as UPA (the Ukrainian Insurgent Army) soldiers. 120.000 more were members of anti-Hitler coalition armies.
Today, the descendants of those struggling in 1941-1945 are defending Ukraine’s independence in the ATO zone in the East. This exhibition is dedicated to their feat. It opens with a showcase aimed to honour the memory of Vyshgorod district citizens who died fighting with separatists. It features their photos, the most famous of machine guns – PK and a fragment of the burnt PK machine gun with its dispenser magazines, found in the Ukrainian tank.img_5321
Volunteers of ‘With open heart to the future’ charity foundation patronize the ATO warriors from Vyshgorod district. They provide our soldiers with necessary military items and also send greetings and presents from local children. Some of the souvenirs, made with children’s hands are presented in our exhibition. Research organizations which were seeking the remains of WWII soldiers to bury them in accordance to human and God laws in peacetime, now bring the bodies of those who died in the East of Ukraine to their relatives. Some of the volunteers are now united by the ‘Black Tulip’ mission which found and brought home hundreds of the bodies. By the way, most of the exhibits were given to the museum by this mission. The displays are astounding and terrifying at the same time: they include soldiers’ jackets holed by bullets and ‘Grads’, stretchers, wrecked car doors from Ilovaysk, torn flags, burnt helmets, a talisman – a teddy bear from the burned tank (by coincidence, tanks are called ‘teddy bears’ – ‘mishka’ in Russian – in the ATO zone).img_5324
War is always horrible. It is blood, pain, tears, loss of the beloved, of property and of hopes… Which is why the exhibits which stupefy the most are private belongings of those who will never come back home and hug their relatives: notebooks, crosses, small icons, letters, child’s handmade applique ‘For Daddy from Nastusya’… dsc09031During the exhibition’s presentation, which took place on Saint George’s Day, the volunteers from the ‘Black Tulip’ passed the token belonging to one of the soldiers – Y. Kovalchuk – and the ground from the place of his death to his relatives. The fragment of his burnt BTR-2 vehicle is also displayed.